gedimino_g3
Lietuvių Tautininkų Sąjūdžio iniciatyvinės grupės deklaracija
2011-03-02
PDF Spausdinti El. paštas

 

 

 

LIETUVIŲ TAUTININKŲ SĄJŪDŽIO

INICIATYVINĖS GRUPĖS DEKLARACIJA

2011-02-16

Vilnius

 

 • Jungiami dorovės, tautiškumo, patriotizmo idealų;

 

 • Regėdami Tautos, Tėvynės, Valstybės krizę;

 

 • Ilgus dešimtmečius siekę suvienyti įvairias tautines jėgas;

   

 

 • Nuosekliai sekdami teigiamiausiais istoriniais patriotizmo pavyzdžiais Lietuvoje ir užsienyje;


 • Atsiliepdami į šiandieninius iššūkius, pasirengę dirbti Lietuvių Tautos ir Lietuvos Valstybės ateičiai

 

 


Steigiame lietuvišką tautinę partiją – Lietuvių Tautininkų Sąjūdį (LTS).

 

 

LTS tikslai – doras žmogus, garbinga šeima, gyvybinga Lietuvių Tauta, lietuviška Lietuvos Valstybė, darni visuomenė, sveika gamta, lietuviškos kultūros ir ekonomikos plėtra, Lietuvos teisės viršenybė, demokratijos branda, nacionalinės geopolitikos perspektyvos.

 

 

LTS uždaviniai:

 

 • Politikos, teisės, švietimo ir žiniasklaidos keliais ugdyti dorą žmogų;

 

 • Stiprinti šeimos instituciją, grįstą vyro ir moters santuoka, gerinti sąlygas gimstamumui;

 

 • Skatinti tautinę savimonę ir tautinį orumą;

 

 • Siekti socialinės darnos;

 

 • Saugoti ir globoti gamtą;

 

 • Puoselėti lietuvišką kultūrą ir ekonomiką;

 

 • Įtvirtinti Lietuvos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų viršenybę Lietuvos teritorijoje;

 

 • Plėtoti savivaldą, referendumų teises ir galimybes, įvesti prisiekusiųjų teismo instituciją, optimizuoti biurokratinį aparatą;

 

 • Remti lietuvybę etninėse žemėse;

 

 • Inicijuoti dialogus su įvairių šalių tautinėmis jėgomis, siekiant apginti tautų apsisprendimo teises bei tautinių valstybių idealus.

 

Įgyvendindami šiuos tikslus ir uždavinius esame pasirengę pilietinėms akcijoms, diskusijoms, rinkimams, dalyvavimui politinėse institucijose, teisės aktų iniciatyvoms, administraciniams darbams.

 

Partinėje veikloje įsipareigojame remtis ištikimybės ir brolybės principais, virš jų iškeldami tik moralinius ir ideologinius kriterijus. Mūsų šūkis – Už lietuvišką Lietuvą!

 

Bendraminčius kviečiame stoti į kuriamą partiją - Lietuvių Tautininkų Sąjūdį.

Prašymą-anketą PDF formatu galite atsisiųsti ar atsispausdinti paspaudę čia:pdf_ico

 

Lietuvių Tautininkų Sąjūdžio iniciatyvinė grupė:

Simas Baskas, Ričardas Čekutis, Tadas Dapšys, Pranas Kavaliauskas, Marius Kundrotas,

Julius Panka, Tomas Skorupskis, Skirmantas Šalučka

 

Šią LTS Deklaraciją PDF formatu galite atsisiųsti ar atsispausdinti paspaudę čia: pdf_ico

 


 

Papildoma informacija:

LTS Iniciatyvinės grupės rezoliucija DĖL TAUTININKŲ POŽIŪRIO Į LIETUVOS OKUPACIJAS IR JAS VYKDŽIUSIAS VALSTYBES

 

.

Share

Komentarai

0
Mindaugas Šimkūnas, 2011-06-29 20:22
Kaip su ta partija bus? Songaila jau pradeda kurti?
0
Marius Kundrotas, 2011-03-04 23:43
Atsiprašau už kalbos klaidą dėl skubos: turėjo būti - Tomaševskio :)
+1
Marius Kundrotas, 2011-03-04 23:42
Etninės žemės - Karaliaučiaus ir Geldapės kraštai, Suvalkų trikampis, kelios gyvenvietės Gudijoje. Vilniaus kraštas yra integrali Lietuvos valstybės dalis, prašom to nepamiršti, tiek Jūsų, tiek Tomaševskiui. Su šovinistais mes nebendrausime - jokių tautų, o su normaliais nacionalistais bendrausime ir jau bendraujame - įvairių tautų ;)
Europos Sąjunga turi transformuotis į Tautų Europą arba išnykti, trečio kelio mes nepripažįstame.
O balsuoti Tamsta gali už ką tinkamas, nors už Paleckį. Jei apsigalvosite - juo geriau Jums.
0
VytautasV, 2011-03-04 16:51
Jūsų partijos programoje matau daug prieštaravimų. Pirma, kaip skatindami lietuvybė etninėse žemėse (kaip suprantu Vilniaus krašte) tuo pačiu metu sieksite socialinės darnos ir dialogo su Lenkijos nacionalistais? Taip pat kaip žinia buvimas ES reikalauja, kad jos įstatymai turėtų viršenybę. Kaip žadate tai suderinti su tikslu įtvirtinti LR įstatymų viršenybę? Variantas nebent išstot iš ES. Iš esmes pritariu daugumai partijos tikslų, bet nebalsuosiu už jus
0
Idėjinis, 2011-03-03 13:07
Galimybė turėti tikrų patriotų partiją.
+1
turbo, 2011-03-02 22:58
Šiandien radau gerą partijų apibūdinimą - valdžios ėmimo grupuotės. Tai yra esmė. Ką reiškia valdyti iš esmės, rimtai identifikuoti situaciją ir prognozuoti pasekmes: įstatymų, potvarkių? Esant ribotiems finasiniams, intelektiniams, žmogiškiems resursams. Atsakymas: pasikliauti dar ir dangiška apvaizda. Viskas velniškai sudėtinga, nors deklaracijos ir dailios. Imkite šį mano kūrinį https://sites.google.com/site/lietuvosekonomika/ , skaitykite, skaičiuokite, permanykite. Biudžetus, socialinius parametrus, BVP. Geopolitines intrigas, strateginį planavimą ir tada bandykite paaiškinti, kas yra ir kaip pasiekimas Jūsų propagauojama socialinė darna. Valdžią paimti nėra labai sunku. Sudėtinga pakeisti į gera žmonių gyvenimą.
0
Marius Kundrotas, 2011-03-02 14:27
Įstatai dar svarstymo stadijoje, galbūt per mėnesį pasirodys čia. Programos rengimas užtruks ilgiau, norisi parengti rimtą, kad gėda nebūtų.
Iš narių tikimasi doros, tautiškumo, patriotizmo, solidarumo, aktyvumo. Užpildęs prašymą narys (kol kas - steigėjas) svarstomas Taryboje, jei atitinka reikalavimus - priimamas. Pretenduosianti ems į vadovaujančias pareigas (nuo skyrių sekretorių imtinai) galvojama šalia prašymo skirti anketas, kuriose būtų smulkiau išdėstyti interesai, biografiniai faktai, bet tai jau - ateities klausimas.
0
Aivaras, 2011-03-02 14:06
Kaip suprantu, šiuo metu renkami aktyvūs žmonės, kurie ir steigs partiją.
Norisi susipažinti su įstatų projektu.
0
Povilas, 2011-03-02 13:41
Nu aišku Mariau. O ko jūs tikites iš narių? kokios stojimo sąlygos? Steigsit skyrius regionuose?
0
Marius Kundrotas, 2011-03-02 13:02
Su Stanislovu viskas suderinta: viena ar kita forma ketiname dirbti kartu. Prieš rinkimus neskelbta, nes nenorėta dezorientuoti žmonių, balsuojančių už "Jaunąją Lietuvą" ir Centro partiją. Dėl Nepriklausomybė s dienos, mąstome panašiai, nors grynai partiniu renginiu jos paversti nesinorėtų, tai - kur kas platesnis dalykas.
Follow us on Twitter


ISSN 2029-7866  | © 2011 Lietuvių Tautinis Centras | Visos teisės saugomos


Tautos balsas - žinios Lietuvai. Patriotinis interneto portalas. Lietuviai - Lietuvai!
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis