anarchija1
Kęstutis Čeponis. Kas yra kas „lietuviškose“ Antifa ir Anarchija? Kas jas remia bei finansuoja?
2011-07-29
PDF Spausdinti El. paštas


Stebina tai, kad jokia Lietuvos teisėsaugos struktūra absoliučiai nesidomi visų tokių kairiųjų ekstremistų ir teroristų - "antifa", "anarchistų", "naujų kairiųjų" - atvira antikonstitucine, antivalstybine, antilietuviška veikla.


Kol kas jie parduoda Lietuvos pilietybę. Nupirkim, kol jie nepardavė Lietuvos…( publikavo zeppelinus, 2011-03-18)
http://zeppelinus2011.wordpress.com/2011/03/18/kol-kas-jie-parduoda-lietuvos-pilietybe-nupirkim-kol-jie-nepardave-lietuvos/

 

Štai šis kosmopolitų - tolerastų - anarchistų – „seksualinių mažumų gynėjų“ – „naujų kairiųjų“, parduodančių „fašistinės“ Lietuvos Valstybės pilietybę, viešas sąrašas (2011-03-18): 


„NEPRITARK FAŠIZMUI - PARDUOK FAŠISTINĖS LIETUVOS PILIETYBĘ!“

Dalyvauja:

1. Agnė Patackė, Feministinis frontas
2. Aeon Flux, kairiosios ekstremistės slapyvardis
3. Agnė Bagočiūtė, valstybės tarnautoja
4. Agnė Kyguolytė, menotyrininkė, Švedijos gyventoja
5. Aistė Diržiūtė, studentė
6. Aivaras Stabingis, choro baritonas
7. Aušra Karklytė, žurnalistė
8. Aušra Kaziliūnaitė, poetė, filmininkė ir VPU studentė
9. Aurora Fabler, kairiosios ekstremistės slapyvardis
10. Aušra Pažėraitė, istorijos m. daktarė, judaizmo žinovė, Vilniaus Universiteto Religijos studijų ir tyrimų centro lektorė

11. Darius Pocevičius, Anarchija.lt redaktorius
12. Džiastina Laurutytė, Kelmės topmodelis
13. Donatas Paulauskas, Atgimimas ir Delfi publicistas, netradicinių žmogaus teisių aktyvistas
14. Dovilė Stonytė, psichologė, Lietuvos statistikos departamento surašymo darbuotoja
15. Eglė Cornholio, kairiosios ekstremistės slapyvardis
16. Elena Dapkūnaitė, vokiečių k. vertėja
17. Em Šaraphrodaitė, homoseksualizmo plėtros aktyvistės slapyvardis
18. Ernestas Nakties Vanduo, (Vandens Žirklės), kairiojo ekstremisto slapyvardis
19. Evaldas Balčiūnas, anarchizmo istorikas, valkatavimo bei elgetavimo ekspertas
20. Holus-bolus Tadas, kairiojo ekstremisto slapyvardis

21. Ignė Žiemelaitytė, Žėmaitėjas anarkistka
22. Indrė Kiudelytė, VU studentė
23. Indrė Leonavičiūtė, tour escort paslaugų specialistė
24. Ing Stanke, homoseksualizmo plėtros aktyvistės slapyvardis
25. Kasparas Pocius, Anarchija.lt redaktorius
26. Mantvydas Cornholio, kairiojo ekstremisto slapyvardis
27. Jūratė Bardauskė, kairuoliška homoseksualizmo plėtros entuziastė
28. Jevgenij Pagravinskij, homoseksualizmo plėtros aktyvistas
29. Ramunė Brundzaitė, namudinė poetė ir portalų rašytoja
30. Reda Gudaitis (Gudaitytė), VPU filosofė, JAV gyventoja

31. Romuald Bokėj, Švedijos gyventojas, homoseksualizmo plėtros aktyvistas
32. Roberta Raudonė, Feministinis frontas
33. Saulius Januška, nežinomas visuomenei veikėjas
33. Simonas Švėgžda, moksleivis
34. Tomas Stabingis, Šiaulių Universiteto studentas
35. Vika Matuzaitė, socialinė pedagogė, savanoriško darbo organizatorė
36. Vytautas Ganusauskas, Nyderlandų gyventojas
37. Jelena Miatlik, namų šeimininkė
38. Viktor Stiagg, kambarinis revoliucionierius

Penki "entuziastai" (Darius Pocevičius, Kasparas Pocius, Roberta Raudonė, Agnė Patackė, Mantvydas Cornholio) sukūrė šį renginį ir 4 mėnesių laikotarpyje rinko pavardes tų, kas norėtų atsikratyti neapkenčiamos „fašistinės Lietuvos Respublikos“ pilietybės ir gauti už tai bent kokį materialinį atlygį bei laukti pasiūlymų iš potencialių pirkėjų.

Kadangi dalis šitų pardavėjų slepiasi po slapyvardžiais, tai porai jų šydus "nuimsime": Mantvydas Cornholio, tai yra Mantvydas Činikas. O ponia Eglė Činikienė, g. 1955 m., Anarchija.lt puslapiuose pasirašinėja kaip Eglė Cornholio.

Kas yra tos Antifa.lt "galva" išaiškino kosmopolitų klaikiai nekenčiamas Zeppelinus:

"Jei kas nežino – tai grupė, susijusi su tokiu prokomunistiniu tinklalapiu Antifa.lt, kurio ideologas ir vienas pagrindinių redaktorių yra mūsų senas pažįstamas Briuselio gyventojas ir Izraelio pilietis Sergey Kanovich, Lietuvos skaitytojams geriau pažįstamas, kaip katalikiško portalo Bernardinai.lt publicistas Sergejus Kanovičius. Beje, neseniai užėmęs garbingas Lietuvos žydų bendruomenės atstovo spaudai pareigas."

Plačiau čia:

Sergėjus Kanovičius – padorus Lietuvos pilietis? Paneigimas ir atsiprašymas.
http://zeppelinus.livejournal.com/27004.html

Intelektualinės negalios apraiška: Facebook "akauntas" Blogeris Zeppelinus užblokuotas
http://www.tiesiaisviesiai.lt/lietuva/intelektualines-negalios-apraiska-facebook-akauntas-blogeris-zeppelinus-uzblokuotas

Įdomiausia tai, kad jokia Lietuvos teisėsaugos struktūra absoliučiai nesidomi visų tokių kairiųjų ekstremistų ir teroristų - "antifa", "anarchistų", "naujų kairiųjų" - atvira antikonstitucine, antivalstybine, antilietuviška veikla.

Jie viešai kviečia pardavinėti "Fašistinės Lietuvos pilietybę", savo gausiai skelbiamuose straipsniukuose tyčiojasi iš Lietuvos Respublikos, ją vadindami „Litchujienija“, reikalauja "užmušti Valstybę" ir pan.

Tačiau mūsų valdantieji liberalkosmopolitai į tai nekreipia dėmesį - čia jiems juk savi, kosmopolitinio "Lietryčio" pastovūs autoriai, o štai Lietuvos Valstybės ir Lietuvių Tautos patriotai, Lietuvių kalbos ir Lietuvybės puoselėtojai šiems Lietuvių Tautos Valstybės struktūrose įsitvirtinusiems mankurtams-liberalams yra klaikus galvos skausmas, kurį būtina suniekinti ir sunaikinti bet kokia kaina.

Netgi pasinaudojus tuo teroro aktu, kurį sukėlė masonas, antinacionalistas, antikrikščionis, Izraelio ir pederastų gerbėjas...

O kas gi iš tikrųjų yra tas žudikas-teroristas Breivikas?

Visų pirma šitas Breivikas yra joks ne nacionalistas ir netgi ne nacistas, o kosmopolitas masonas: Andersas Behringas-Breivikas (g. 1979) yra Norvegų masonų ordino, šv. Jono ložės Osle narys - St. Olaus T.D. Tre Søiler Nr. 8 Osle.

Frimurer Anders Behring
http://www.tv2.no/nyheter/prosjekt/frimurer/losjer/soilene/medlem/8018 9

Kokios jo politinės pažiūros, parodo jo paties palikti įrašai:

"...turime užtikrinti, kad paveiksime kitus kultūrinius konservatorius priimti mūsų antirasistines, homoseksualumui bei Izraeliui palankias pažiūras. Kai tai įvyks, galėsime žengti į kitą lygmenį." - Breiviko komentaras, jo paliktas "document.no" 2009 metų rugsėjo 14 dieną.

Ir šaudė jis Norvegijos Darbo partijos narius tik todėl, kad ši partija, jo nuomone, kenkia Izraeliui bei žydams-judėjams ir palaiko musulmonus palestiniečius.

P.S. Apskritai, netgi jo tautinė kilmė neaiški - panašu, kad jo motina žydė, o ir pavardė Breivik paplitusi tarp Norvegijoje gerai žinomų žydų.

Beje, norvegų nacionalistai jau apkaltino Breiviką, kad jis dirba Izraelio Mosadui. Jau žinoma, kad Breivikas lankėsi Izraelyje (o taip pat, beje, ir Rusijoje - savo Manifeste labai giria Putiną - bei Baltarusijoje) ir ten nežinia kuo užsiiminėjo - netgi jau spėjama, kad spec. lageryje mokėsi valdyti šaunamuosius ginklus miesto sąlygomis bei partizaninės taktikos mieste.

Štai ką rašo apie masoną Breiviką Izraelio spauda:

Izraelio dienraščio „The Jerusalem Post“ straipsnis „Norway attack suspect had anti-Muslim, pro-Israel views“, kuriame Breiviko pažiūros įvardinamos kaip „proizraelietiškos... dešiniųjų pakraipų sionisto“.

Nurodoma, kad savo manifeste jis paminėjo Izraelį 359 kartus, o žydus – 324 kartus. Antai jis rašo: „Tad kovokime kartu su Izraeliu, kartu su mūsų sionistiniais broliais prieš visus antisionistus, prieš visus kultūrinius marksistus/multikultūralistus".

Žymaus žydų intelektualo Gilad Atzmon straipsnis „Was the Massacre in Norway a reaction to BDS?“ („Ar žudynės Norvegijoje buvo atsakas į Izraelio boikoto kampaniją?“), kuriame autorius kelia klausimą:

„Šiuo metu negaliu tvirtai kaltinti Izraelio, jo agentų ar savanoriškų talkininkų (sayanim), bet surinkus visą informaciją ir apsvarsčius visas galimybes, gali pasirodyti, kad Andersas Behringas Breivikas tikrai galėjo būti šabo gojus."

Štai dar vienas iš plačiai platinamų žiniasklaidoje mitų - Breivikas nusistatęs prieš "multikultūralizmą" ir kad jis "dešinysis nacionalistas" (beje, kodėl jokiam žurnalistui net nekyla elementari mintis: kaip kosmopolitas masonas gali būti vadinamas nacionalistu?).

Breiviko Manifeste rašoma visai ne taip...

Jis radikaliai nusistatęs tik prieš musulmonus (nepriklausomai nuo jų rasės), o visus kitus imigrantus (irgi nepriklausomai nuo jų rasės), kurie, jo nuomone, lengviau asimiliuojasi, laiko teigiamu reiškiniu.

Musulmonų jis nekenčia irgi dėl labai konkrečios priežasties - nes jie kenkia Izraeliui. Ir todėl Norvegijos Darbo partijos narius jis kaltina pataikavimu Palestinos musulmonams, Izraelio ir žydų priešams - užtat juos ir šaudė...

Be to Breivikas ne kartą pabrėžia, kad jis yra antirasistas, o musulmonus (atsižvelgiant būtent į jų tikybą, o ne jų rasę), rasistus, neonacius ir dešiniuosius ("kalbinius") nacionalistus laiko pagrindiniu pavojumi Europai, Europos Sąjungai ir Izraeliui.

O štai ką iš tikrųjų rašo Breivikas apie jo aršiai nekenčiamus "tautinius nacionalistus":

„Šios partijos prieš imigrantus nesimobilizuoja. Užuot tai dariusios, jos skleidžia stiprų dešinįjį nacionalizmą ir kursto prieš Europos Sąjungą nukreiptus sentimentus, taip pat antisemitizmą (ypač Lenkijos „Savigynos“ partija bei Vengrijos partija „Gyvenimas ir teisingumas“) bei priešinimąsi kitoms etninėms grupėms, ypač romams (čigonams)“, – rašoma A. B. Breiviko manifeste."

Apibendrinat šito teroristo masono pažiūras visiškai akivaizdu, kad jos kaip du vandens lašai sutampa su mūsų "anarchistų-antifų" plačiai skelbiamomis "tiesomis".

Laimei mūsų "antifininkai" dar nešaudo jiems nepatinkančių žmonių gatvėse - kol kas jie juos tik muša su geležiniais strypais per galvas viduryje dienos Kauno centre, kaip neseniai sumušė jauną mokslininką Tadą Kavolį:

Pasikėsinimas Kauno centre. VDU mokslininkas T.Kavolis – „antifašistų“ smurto auka
http://www.versijos.com/2011/05/11/pasikesinimas-kauno-centre-vdu-mokslininkas-t-kavolis-%E2%80%93-%E2%80%9Eantifasistu%E2%80%9C-smurto-auka/

 

Bei atvirai grasina fiziniu susidorojimu lietuvių tautininkams ir patriotams savo gausiuose komentaruose - tiek Anarchija.lt, tiek Delfyje (ypač jo rusiškoje versijoje), tiek ir kituose portaluose...

 

Na o "raštingesni" kosmopolitai tiesiog rašo skundus visoms institucijoms, kad tautininkus-patriotus būtina išvaryti iš visų darbų ir taip numarinti juos badu.

O mūsų kosmopolitams liberali spauda ir lietuviškai sunkiai kalbantys, bet labai gausūs "žmogaus teisių gynėjai", apsimeta, kad viso to nemato ir apskritai, kad tai "nekalti vaikų žaidimai"...

Juk baisiausias pavojus kosmopolitinio liberalizmo „vertybėms“ yra Lietuvių kalba, Lietuvių Tauta ir Nepriklausoma Lietuvos Valstybė - štai šių tautinių ir valstybinių pamatinių vertybių aktyvius gynėjus bei puoselėtojus kosmopolitai liberalai kasdien savo dienraščiuose bei portaluose keikia ir siūlo uždrausti, sunaikinti, išvyti iš darbo ir kariuomenės, ir apskritai susodinti į kalėjimus...

Štai iki ko nusigyveno Lietuva, 20 metų valdoma išdavikų ir kosmopolitų, persidažiusių komjaunimo ir kompartijos CK nomenklatūrininkų-sekretorių bei KGB rezervistų.

Pabaigai retorinis klausimas - kiek dar Lietuvių Tauta kentės šitą šlykštų kasdienį tyčiojimąsi iš Lietuvių Tautos Valstybės ir pačios Tautos, iš visos Lietuvybės?

Nes neįmanoma dirbti kartu su mankurtais, dabar valdančiais Lietuvių Tautos Valstybę.

Lietuvių Tauta sukūrė Lietuvos Valstybę (ir 20 amžiuje tris kartus ją atkūrė po priešų užgrobimų) tam, kad apgintų savo gyvybinius Tautos interesus ir suklestėtų savo protėvių žemėje.

Tačiau Lietuvą jau 20 metų valdantys kosmopolitiniai išsigimėliai-mankurtai kuo toliau, tuo atkakliau siekia sunaikinti Lietuvių Tautą, Lietuvių Kalbą ir apskritai Lietuvybę.

Juk jie daro viską, kad tik Lietuviai paliktų savo protėvių žemę ir niekada nebegrįžtų, o tie patriotai, kurie lieka Lietuvoje ir bando išsaugoti Lietuvybę, visaip persekiojami ir ujami už bet kokią lietuvišką veiklą.

Lietuviai, atmerkite akis ir pasižiūrėkite, kokie kosmopolitiniai mankurtai valdo Lietuvių Tautos Valstybę...

Privalome sukurti tokią masinę Tautos partiją, kuri pajėgs nušluoti į istorijos šiukšlyną visus šituos liberal-kosmopolitinius mankurtus, nuosekliai naikinančius Lietuvių kalbą, Lietuvių Tautą ir Nepriklausomą Lietuvos Valstybę.

Vienytis ir dirbti kartu būtina visiems, kam rūpi Lietuvybė – Lietuvių Tautos, kalbos, tarmių, kultūros, gamtos, paveldo, šeimos ir doros išsaugojimas bei puoselėjimas Lietuvos Valstybėje, lietuvių etninėse žemėse ir išeivijoje.

Užteks miegoti ir bėgti į užsienius! Ten irgi ne pyragai.

Tautos jėga ne jos narių vienodume, o vienybėje siekiant pagrindinio tikslo - Tautos klestėjimo.

Todėl vienykimės, Lietuviai!

 

 

Kęstutis Čeponis yra Lietuvių Tautinio Centro tarybos narys 

 

.

Share

Komentarai

-1
tikras lietuvis, 2012-05-31 09:25
Vienžo,
žydomasoninis biznis.
+3
Vytenis Petrusevicius, 2012-03-13 15:10
Cia va aptikau atsitiktinai "sarasiua". Matyt siuos siuksles palaikanciuju http://www.peticijos.lt/visos/5928/signed/?offset=900
+5
vienas karys, 2012-02-13 23:48
Štai Jums vienas iš daugybės atakų prieš Lietuvą pavyzdžių - jau anglų kalba, kad pasiekti platesnę (ir Lietuvos reikaluose nenusimanančią) auditoriją. Tam, kad sumenkinti Lietuvos istoriją, suniekinti tautą, ir tada pilti juodą melo purvą rodant jau Lietuvą kaip žemo lygio diversantą, tuo paslepiant pačių kaltintojų tikslus ir siekius brutaliausiais būdais išnaikint lietuvybę, perrašyti istoriją ir prijungti dalį Lietuvos prie savo teritorijos. Tas jau buvo kartą įvykdyta, neturėkim abejonių, jog dabar vėl mėginama padaryti tą patį, tik kol kas ne karine agresija, bet per institucijas, organizacijas, kalbą, TV, internetą ir kitas masinės informacijos priemones. O kada nuolat kartojamas melas pasidarys "tiesa" - jie tikisi ateis proga ir realiai aneksijai. Štai tos propagandos reali nuodų dozė: http://www.youtube.com/watch?v=2RyX5vX9Qfs&feature=related
-5
Vilmantas Rutkauskas, 2011-07-30 16:56
------
Straipsnio autorius ieško plėtojamo atsakymo ateities perspektyvai, o gal jau – tik išlikimui.
-4
Vilmantas Rutkauskas, 2011-07-30 16:49
Autorius ieško plėtojamo atsakymo, išskleidžiant LT vėliavas visose politikos, religijos, kultūros srityse – ieškant pagrindo tautinės ateities perspektyvai, o gal jau – tik išlikimui.

Gerai, kad vėliavos plazdėdamos tiesiog paliečia visus - taryt pralakmusuoja. Tai labai stipru – lemti ateitį Baltams.
+7
Ku_Klux_Klan, 2011-07-29 23:17
Dar reikia pastoviai viešinti teisėjų pavardes, kurie nuteisia pederastų neprietelius komentatorius, prokurorų pavardes, kurie tokio pobūdžio bylas kelia ir kt.
sudaryti antivalstybinių individų išgamų sąrašą ir pavardinti jų "veiklos pasiekimus"....
-6
Ku_Klux_Klan, 2011-07-29 23:07
Snaiperis, 38 šoviniai ir baigta. Galima subtiliau,-prie kryžiaus ir dūmais paleist,... negi nežinot kaip tai daroma? kam tos kalbos, reikia dirbt tikslingai ir tiek...
+6
Žygeivis, 2011-07-29 17:24
Štai dar vienas paaiškėjęs faktas:

Naktį po žudynių, kada A. Breivikas buvo areštuotas, kažkas pakeitė jo profilį „Facebook‘e“, prirašydamas „krikščionis ir konservatorius“ .

Kas tai padarė ir kodėl?

Kol kas neaišku, o Norvegijos policija bei saugumas irgi tyli...
Follow us on Twitter


ISSN 2029-7866  | © 2011 Lietuvių Tautinis Centras | Visos teisės saugomos


Tautos balsas - žinios Lietuvai. Patriotinis interneto portalas. Lietuviai - Lietuvai!
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis